Պալմիրա քաղաքը գտնվում է Սիրիայում:Արևելքի երբեմնի փառաբանված քաղաքի հիմքում ընկած է լատիներեն պալմա` արմավենի բառը: Պալմիրա նշանակում է  Արմավենիների քաղաք: Այն հիմնադրել է Սողոմոն թագավորը:

palmira