Հռոմեացիները պաշտոնապես կազմված են եղել պատրիկներից(ազնվականներից ) և պլեբեյներից,որոնք ազատ հողատերեր էին: Կայսերական շրջանում պլեբեյները կորցնում են իրենց ունեցվածքը և վերածվում պարապ զանգվածի:Պետությունն իր վրա է վերցնում նրանց խնամակալությունը և օրենքի համաձայն Հռոմում ապրող կարիքավոր քաղաքացին ամեն օր ստանում էր 1.5 կգ. հաց:Հետագայում որոշ կայսրեր ավելացնում են կարագ և միս ,երբեմն էլ փող:Մ.թ.ա. 2-3րդ դարերում ձրիակերների թիվը հասնում էր 200.000-ի: Օրն ի բուն նրանք թափառում էին և նրանց զվարճանքը ապահովելու համար կառուցվեց Կոլիզեումը:

coliseum